Thiết kế căn hộ chung cư Golden Land đa dạng với nhiều loại diện tích để khách hàng lựa chọn. Dưới đây là danh sách những căn hộ Golden land còn lại đang được sàn BĐS NGUYÊN MINH phân phối chính thức:

Chung-cu-goldenland-matbang

36 Căn hộ tòa A

* Căn hộ mã C1-2: diện tích 133 m2 có 3 phòng ngủ +1 – Chỉ còn lại căn duy nhất căn 2601 hướng Tây Nam, tầng 26

* Căn hộ mã C4: diện tích 91.2m2 có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại căn duy nhất căn 2606 hướng Đông Bắc, tầng 26

* Căn hộ mã C5-A: diện tích 127m2 có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại căn duy nhất 3 căn: 207, 607, 1006 hướng Đông Bắc, tầng 2, 6, 10

* Căn hộ mã C6: diện tích 90m2 có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại căn duy nhất căn 2603 hướng Tây Nam, tầng 26

* Căn hộ mã C8-1: diện tích 192 m2 có 2 phòng ngủ – Danh sách các căn còn: 204, 404, 604, 804, 1004, 12A04, 1604, 1804, 2004, 2204, 2404, 2604 hướng Tây Nam ở các tầng tương ứng

* Căn hộ mã C8-2: diện tích 192 m2 + 13 có 3 phòng ngủ – Danh sách các căn còn: 204A, 404A, 604A, 804A, 1004A, 12A04A, 1604A, 1804A, 2004A, 2204A, 2404A, 2604A

* Căn hộ mã C9-1: diện tích 153 m2 có 4 phòng ngủ Chỉ còn lại duy nhất 2 căn 12A08, 2308 ở tầng 12A và tầng 23

Xem chi tiết: Bảng giá bán 36 căn hộ Tòa A Golden Land Nguyễn Trãi

19 căn hộ tòa B

* Căn hộ mã C10-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 208 hướng Tây Bắc, tầng 2

* Căn hộ mã C10.1-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2604 hướng Tây Bắc, tầng 26

* Căn hộ mã C1-1-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2502 hướng Tây Bắc, tầng 25

* Căn hộ mã C4-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại 2 căn: 2409, 2603 hướng Tây Bắc, tầng 24 và tầng 26

* Căn hộ mã C9-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại 2 căn: 408, 2508 hướng Tây Bắc, tầng 4 và tầng 25

* Căn hộ mã C7-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại 2 căn: 2305, 2505 hướng Đông Nam, tầng 23 và tầng 25

* Căn hộ mã C5-1-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2507 hướng Tây Bắc, tầng 25

* Căn hộ mã DL2-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 1408 hướng Tây Bắc, tầng 14

* Căn hộ mã DL1-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại 3 căn: 210, 1410, 2210 hướng Tây Bắc ở các tầng tương ứng

* Căn hộ mã DL1-B: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại 3 căn: 210, 1410, 2210 hướng Tây Bắc ở các tầng tương ứng

* Căn hộ mã C5-1-B: có 3 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 307 hướng Tây Bắc, tầng 3

* Căn hộ mã C2-B: có 3 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2401 hướng Tây Nam – Đông Nam, tầng 24

* Căn hộ mã C1.1-B: có 3 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2601 hướng Tây Nam – Đông Nam, tầng 26

* Căn hộ mã C6-B: có 3 phòng ngủ +1 – Chỉ còn lại duy nhất căn 2406 hướng Đông Bắc – Đông Nam, tầng 24

Xem chi tiết: Bảng giá bán 19 căn hộ Tòa B Golden Land Nguyễn Trãi

38 căn hộ tòa C

* Căn hộ mã C11-C: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2611 hướng Đông Nam, tầng 26

* Căn hộ mã C8-C: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2504 hướng Đông Nam, tầng 25

* Căn hộ mã C4-C: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2509 hướng Đông Nam, tầng 25

* Căn hộ mã C9-C: có 2 phòng ngủ – Danh sách các căn còn: 208, 408, 708, 808, 1008, 1208, 1408, 1608, 1808, 2008, 2208, 2408 hướng Đông Nam ở các tầng tương ứng

* Căn hộ mã C1-1-C: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại 2 căn 2402, 2602 hướng Tây Bắc, tầng 24 và tầng 26

* Căn hộ mã C1-2-C: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2503 hướng Tây Bắc, tầng 25

* Căn hộ mã C7-C: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2405 hướng Đông Nam, tầng 24

* Căn hộ mã C6-C: có 2 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2406 hướng Đông Nam, tầng 24

* Căn hộ mã DL1-C: có 2 phòng ngủ – Danh sách các căn còn: 410, 810, 1210, 1610 hướng Đông Nam ở các tầng tương ứng

* Căn hộ mã C2-C: có 3 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2401 hướng Tây Nam – Tây Bắc, tầng 24

* Căn hộ mã C5-1-C: có 3 phòng ngủ – Danh sách các căn còn: 207, 407, 707, 1007, 1207, 1407, 1607, 1807, 2007, 2207, 2407 hướng Đông Nam ở các tầng tương ứng

* Căn hộ mã C3-1-C: có 3 phòng ngủ – Chỉ còn lại duy nhất căn 2411 hướng Tây Nam – Tây Bắc, tầng 24

Xem chi tiết: Bảng giá bán 38 căn hộ Tòa C Golden Land Nguyễn Trãi

Quý khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tòa B chung cư Golden Land Nguyễn trãi vui lòng liên hệ